Wirtualne Dni Otwarte
TV@UZ - Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Redakcja:

ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 2874,
                     328 2876

e-mail: tv@uz.zgora.pl

Wyszukiwarka

W poniższe pole wprowadź wyszukiwane hasło, bądź frazę
 

Marzec 2013

Inżynieria danych – nowy kierunek studiów na UZ

Poster Image

29 marca 2013 r.

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ otwiera nowy kierunek studiów – „inżynieria danych”. Pierwsi studenci, rozpoczną naukę na tym kierunku już w październiku tego roku. Będą oni mieli do wyboru dwie specjalności: modelowanie i analiza danych oraz projektowanie i obsługa systemów analitycznych.
 

„Zielona energia” - projekt UZ i BTU Cottbus

Poster Image

28 marca 2013 r.

 

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, od 2020 roku wszystkie nowo projektowane i nowo budowane obiekty powinny być zero energetyczne. To oznacza, że ilość zużywanej oraz produkowanej przez nie energii w ciągu roku będzie musiała się bilansować. Zatem należy się spodziewać, że instalowanie urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych przy nowo budowanych obiektach, będzie nie tylko innowacyjne, ale i konieczne. Badaniami z zakresu niekonwencjonalnych technik wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej oraz poprawy efektywności energetycznej zajmą się naukowcy z UZ i Brandenburgische Technische Universität Cottbus w ramach projektu „Zielona Energia”. 
 

Bocian Biały - rozmowa z prof. Leszkiem Jerzakiem

Poster Image

28 marca 2013 r.

 

Bocian Biały to symbol nadchodzącej wiosny. W tym roku bociany przylecą do Polski z pewnym opóźnieniem. A to za sprawą trudnych warunków atmosferycznych i długiej zimy. O bocianach rozmawiamy z prof. Leszkiem Jerzakiem, Dziekanem Wydziału Nauk Biologicznych UZ.
 

Uniwersytet Zielonogórski na pewno bez przymiotnika!

Poster Image

27 marca 2013 r.

 

Od dzisiaj władze Uniwersytetu mogą spać spokojnie, ponieważ uczelni udało się zdobyć ostatnie z wymaganych uprawnień, aby zachować status uniwersytetu tzw. bezprzymiotnikowego i pozostać w elitarnym gronie uniwersytetów klasycznych. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z 2011 roku, aby pozostać w gronie uniwersytetów bezprzymiotnikowych uczelnia musi posiadać 10 uprawnień doktorskich w 3 określonych dyscyplinach: humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych, w dyscyplinach matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych oraz w zakresie nauk biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych – po min. 2 uprawnienia w każdej z tych trzech kategorii. Dziś został spełniony ostatni warunek, bowiem Wydział Nauk Biologicznych uzyskał właśnie prawo do doktoryzowania w dyscyplinie ochrona środowiska.
 

RENOWACJE 2013 - VII Konferencja Naukowo-Techniczna

Poster Image

21-22 marca 2013 r.

 

Renowacja budowli zabytkowych, rewitalizacja zasobów budowlanych, modernizacja obszarów zabudowanych, adaptacja obiektów na cele użytkowe, a także rynek energetyczny i termorenowacja obiektów budowlanych – to w skrócie tematyka VII Konferencji Naukowo-Teczniczej Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych, która odbywała się w dniach od 21 do 22 marca w Instytucie Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.
 

Rankingi

Poster Image

22 marca 2013 r.

 

Początek wiosny to czas, kiedy wielu maturzystów zaczyna zastanawiać się, jaki kierunek studiów wybrać po maturze i na jaką pójść uczelnię? Często poszukując informacji na temat studiów absolwenci szkół ponadgimnazjalnych sięgają po ogólnodostępne, popularne rankingi szkół wyższych. Ostatnio swój ranking opublikował tygodnik WPROST. W tegorocznej klasyfikacji, wyłoniono 50 polskich szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Te uczelnie zostały wybrane przez szefów 500 największych polskich firm, spośród wszystkich szkół wyższych istniejących w Polsce. Uniwersytet Zielonogórski zajął 39. miejsce w tym rankingu.
 

„Nowoczesne zarządzanie biznesem”

Poster Image

21 marca 2013 r.

 

„Nowoczesne zarządzanie biznesem”, to nowy projekt Wydziały Ekonomii i Zarządzania, w ramach którego studenci kierunków: ekonomia, zarządzanie i bezpieczeństwo narodowe, mają możliwość udziału w wykładach prowadzonych przez praktyków. Pierwsze spotkanie w ramach tego cyklu, które odbyło się 21 marca, poświęcone było wymianie informacji gospodarczej w Polsce. Wykład poprowadził dr Ryszard Bielecki ze Związku Banków Polskich.
 

Dyktando Uniwersyteckie "Złap byki za rogi"

Poster Image

20 marca 2013 r.

 

Jak się pisze: rzężąc, zharataną, chimeryczny, cherlawy - to przykładowe dylematy, przed którymi stanęli uczestnicy tegorocznego Dyktanda Uniwersyteckiego „Złap byki za rogi”. Jednak najwięcej problemów sprawiła im pisownia marek samochodów, którymi naszpikowany był ten oryginalny tekst. Organizatorem Dyktanda było Europejskie Forum Studentów AEGEE, a autorem tekstu – prof. Marian Bugajski. Tekst dyktanda znajduje się na stronie internetowej WZielonej.pl

Dyktando Uniwersyteckie
 

DNI FRANKOFONII 2013

Poster Image

19-21 marca 2013 r.

 

Przez trzy dni można poczuć się na Uniwersytecie Zielonogórskim jak we Francji, a to za sprawą Dni Frankofonii, które Zakład Filologii Romańskiej zorganizował w dniach od 19 do 21 marca. Język i kultura francuska królowały w tych dniach na uczelni. W programie Frankofonii, tradycyjnie znalazła się lingwistyczna konferencja naukowa oraz liczne działania adresowane do szkół. Zorganizowano m.in. konkursy wiedzy o Francji, warsztaty językowe dla uczniów i nauczycieli, wystawy tematyczne oraz spektakl muzyczny w wykonaniu uczniów zielonogórskich szkół podstawowych. Tegorocznym Dniom Frankofonii przyświeca hasło: edukacja, kultura, praca. Ten ostatni element – „praca” to nowy moduł, który pojawił się w tym roku po raz pierwszy.
 

Spotkanie z Grupą Sędzia Główny, czyli Aleksandrą Kubiak i Karoliną Wiktor

Poster Image

15 marca 2013 r.

 

Grupa Sędzia Główny, założona w 2001 roku przez ówczesne studentki Wydziału Artystycznego UZ Aleksandrę Kubiak i Karolinę Wiktor, to formacja artystyczna znana w kraju i nie tylkoze swoich oryginalnych działań performatywnych. Spotkanie z artystkami odbyło się 15 marca w Instytucie Sztuk Wizualnych. Spotkanie z Grupą Sędzia Główny było trzecim z cyklu spotkań z absolwentami Instytutu, którzy w pewien sposób już zaistnieli i odnieśli pewne sukcesy w sztuce współczesnej. Do tej pory studenci mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach ze Stefanem Hanćkowiakiem i Sławomirem Czajkowskim.
 

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska pozytywnie oceniony przez PKA

Poster Image

13 marca 2013 r.

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska to pierwszy wydział naszej uczelni, który został poddany ocenie instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, otrzymując ocenę pozytywną Komisji. Ocena ważna jest na 6 lat i dotyczy także wszystkich kierunków prowadzonych przez Wydział, niezależnie od oceny programowej. Następna ocena wydziału powinna zostać przeprowadzona w roku akademickim 2018/2019. Pozytywna ocena instytucjonalna jest potwierdzeniem najwyższej jakości kształcenia na wszystkich poziomach studiów, prowadzonych na Wydziale, czyli inżynierskich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.
 

Targi Pracy ETAT 2013

Poster Image

12 marca 2013 r.

 

XI edycja Targów Pracy odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim 12 marca 2013 r. Swoje oferty pracy, staży i praktyk studenckich prezentowało blisko 60 firm i instytucji. W imprezie wzięły udział także jednostki pośrednictwa pracy oraz wspomagające zatrudnienie. Z propozycji udziału w targach skorzystało kilka tysięcy osób: studentów i absolwentów naszej uczelni. Targi zorganizowało Biuro Karier UZ. www.bk.uz.zgora.pl
 

Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2013 w Zielonej Górze

Poster Image

12 marca 2013 r.

 

Wykwalifikowana kadra, atrakcyjne kierunki studiów, świetnie wyposażone laboratoria, szeroka oferta współpracy z firmami i możliwość wyjazdów zagranicznych, a także doskonałe warunki do realizacji swoich pasji, także artystycznych – tymi argumentami Uniwersytet Zielonogórski przekonywał uczestników zielonogórskiej odsłony Targów Edukacyjnych ABSOLWENT 2013 do studiowania na naszej uczelni. Podczas dwudniowych targów odbywających się w Zielonej Górze 12 i 13 marca swoja ofertę prezentowało blisko 80 wystawców.Targi odwiedziło ponad 3000 osób. Byli to głównie uczniowie ze szkół w Zielonej Górze, Żarach, Nowej Soli, Sulechowie oraz Lubsku.
 

Twórczość więzienna a praca penitencjarna studentów

Poster Image

12 marca 2013 r.

 

12 marca na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Twórczość więzienna a praca penitencjarna studentów”, zorganizowana przez Penitencjarne Koła Naukowe PRISON.

Występ zespołu instrumentalnego „Insomnia”, w którego skład wchodzą osadzeni Aresztu Śledczego w Zielonej Górze był częścią programu tego spotkania.
 

Młodzież w laboratorium

Poster Image

11 marca 2013 r.

 

Badanie jakości wody, określanie jej zasadowości, kwasowości i twardości, a także zawartości związków chemicznych przy użyciu metod spektrofotometrycznych – tego między innymi mogli nauczyć się uczniowie Technikum Ochrony Środowiska z Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze, uczestniczący w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Inżynierii Środowiska UZ.
 

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych na UZ

Poster Image

6-8 marca 2013 r.

 

Szefowie największych uczelni technicznych w Polsce przyjechali do Zielonej Góry na Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
W trakcie dwudniowych obrad poruszano wiele kwestii ważnych dla funkcjonowania tych właśnie szkół wyższych. Sporo uwagi poświęcono pieniądzom na badania naukowe z Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

Akademia Wiedzy o Świecie Współczesnym

Poster Image

7 marca 2013 r.

 

Wykład, quiz, a potem film, dotyczące transformacji ustrojowej w Polsce – to program spotkania Akademii Wiedzy o Świecie Współczesnym. Te wykłady popularno-naukowe, połączone z konkursami organizuje dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadginazjanych Instytut Politologii UZ.
Spotkanie, które odbyło się na UZ w czwartek, 7 marca 2013 r. dotyczyło transformacji ustrojowej w Polsce i było trzecim, a zarazem ostatnim w tym roku akademickim.
 

Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2013 w Gorzowie Wlkp.

Poster Image

5-6 marca 2013 r.

 

Pokaz ratownictwa medycznego, musztra wojskowa, plener rzeźbiarski, konkursy i quizy, a także żywe zwierzęta i kwiaty dla każdej dziewczyny – to pomysły szkół i uczelni na przyciągnięcie uczestników Targów Edukacyjnych do swojego stoiska.
A jak już uda się zwabić potencjalnego kandydata na ucznia, czy studenta, wówczas można mu przestawić szczegółowo pełną ofertę kształcenia, zasady rekrutacji na poszczególnych kierunkach, formy pomocy materialnej, czy propozycje interesujących  kół naukowych i organizacji studenckich.
Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2013, które zorganizowano już po raz 11. odbywały się w Gorzowie Wlkp.  w dniach od 5 do 6 marca.
 

dr Magdalena Steciąg z Wydzialu Humanistycznego UZ laureatką konkursu "Media równych szans"

Poster Image

6 marca 2013 r.

 

Dr Magdalena Steciąg, językoznawczymi pracująca na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, od wielu lat współpracuje także z  Radiem Zielona Góra.
Jej felietony radiowe „MacOFFska łapie za słówka”, które tworzy pod pseudonimem Magdy Makowskiej, zostały zauważone w konkursie „Media równych szans”, organizowanym przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania i zdobyły trzecią nagrodę w tym konkursie.

 

Dlaczego warto studiować kierunki matematyczne, przyrodnicze i techniczne?

Poster Image

4 marca 2013 r.

 

Temu, dlaczego warto studiować kierunki matematyczne, przyrodnicze i techniczne było poświęcone spotkanie, które dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w poniedziałek, 4 marca.
 

KONKURS FILMOZOFICZNY

Poster Image

4 marca 2013 r.

 

Instytut Filozofii UZ ogłosił konkurs na film krótkometrażowy. Do wygrania jest kamera, aparat cyfrowy oraz tablet. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy poszukują odpowiedzi na wiele trudnych pytań dotyczących sensu ludzkiego życia.

www.ifil.uz.zgora.pl
 

Studia podyplomowe z ekonomii społecznej wystartowały!

Poster Image

1 marca 2013 r.

 

Konferencją zatytułowaną „Wiedza, rozwój, wspólne działanie – sukces ekonomii społecznej”, jaka odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim 1 marca 2013 r. zainaugurowano 1. edycję studiów podyplomowych ekonomia społeczna. To bardzo istotny ruch w kierunku rozwoju przedsiębiorczości społecznej, która ma być alternatywą dla dotychczasowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych.
Studia powstały w ramach projektu systemowego 7.1.3. pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w woj. lubuskim, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim.
 

Drużyna UZ w Integracyjnym Turnieju Boccia

Poster Image

1 marca 2013 r.

 

W piątek 1 marca w hali akrobatycznej w Zielonej Górze odbył się Integracyjny Turniej Boccia, w którym po raz pierwszy wystartowała drużyna niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
 


D&C JARY (C) 2010 - 2013 .:. #:1169202