Wirtualne Dni Otwarte
TV@UZ - Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Redakcja:

ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 2874,
                     328 2876

e-mail: tv@uz.zgora.pl

Wyszukiwarka

W poniższe pole wprowadź wyszukiwane hasło, bądź frazę
 

Październik 2012

Rozmowa z Prorektorem ds. Studenckich UZ, prof. Wojciechem Strzyżewskim

Poster Image

30 października 2012 r.

 

Z prof. Wojciechem Strzyżewskim, pełniącym od 1 września 2012 r. funkcję Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego rozmawia Anna Urbańska.

Od kota Schrödingera poprzez kwantowego sapera do nagrody Nobla

Poster Image

29 października 2012 r.

 

Wydział Fizyki i Astronomii UZ wykładem prof. Wiesława Leońskiego, zatytułowanym „Od kota Schrődingera poprzez kwantowego sapera do nagrody Nobla”, jaki odbył sie 29 października,  rozpoczął cykl comiesięcznych wykładów otwartych, adresowanych do młodzieży i dorosłych.
W wykładzie dotyczącym mechaniki kwantowej, przygotowanym z okazji przyznania tegorocznych nagród Nobla dwóm fizykom, badaczom świata kwantów - Francuzowi Serge Harocha i Amerykaninowi Davidowi Winelandowi, uczestniczyli uczniowie zielonogórskich i świebodzińskich liceów.
Nastepny wykład w ramach cyklu zaplanowano na 19 listopada. Wygłosi go prof. Andrzej Drzewiński z Wydziału Fizyki i Astronomii. Wystąpenie prof. Drzewińskiego będzie poświęcone bozonowi Higgsa.

Edukacja dziecka według Planu Daltońskiego

Poster Image

18 października 2012 r.

 

Odpowiedzialność, samodzielność i współpraca – to główne założenia Planu Daltońskiego.
18 października Katedra Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Zielonogórskiego, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Dalton zorganizowała konferencję naukową poświęcona edukacji dziecka według Planu Daltońskiego.

Głównym założeniem konferencji było przybliżenie osobom zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci w województwie lubuskim, założeń tej metody. Zainteresowanie konferencją organizowaną w Zielonej Górze było bardzo duże, bowiem w obradach wzięło udział ponad stu uczestników.
 

"Przeszczep rodzinny - bezcenny dar" - Rozmowa z prof. B. Burdą, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia NERKA

Poster Image

23 października 2012 r.

 

W piatek, 26 października na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się VII Konferencja pn. "Przeszczep rodzinny - Bezcenny Dar - transplantacja i krwiodawstwo".
Organizatorami konferencji są: Katedra Zdrowia Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ, Lubuski Oddział Okręgowy PCK, Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Urząd Miasta Zielona Góra, Poltransplant, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Transplantacji Serca Koło ZABRZE, Stowarzyszenie ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE, Radio ZACHÓD oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie NERKA.
Informacje nt. Konferencji znajdują się na stronie ::

 

Z Prezes Stowarzyszenia NERKA, prof. Bogumiłą Burdą, na temat przeszczepów rodzinnych rozmawia Anna Urbańska.

X Dni Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Poster Image

12-18 października 2012 r.

 

Tydzień z językiem niemieckim i kulturą Niemiec po raz dziesiąty zorganizowało Centrum Kultury i Języka Niemieckiego działające przy Uniwersytecie Zielonogórskim.
Tegoroczne Dni Niemieckie w Zielonej Górze odbyły się w dniach od 12 do 18 października.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Poster Image

19 października 2012 r.

 

Już po raz czwarty Biuro Karier zorganizowało na Uniwersytecie Zielonogórskim Ogólnopolski Tydzień Kariery. Ta inicjatywa, podejmowana na wielu uczelniach w całym kraju ma na celu pomóc studentom w odnalezieniu się na rynku pracy.
W kampusie A Uniwersytetu Biuro Karier zlokalizowało swój Open Office. Tam również zorganizowano  kilka punktów informacyjnych różnych firm i organizacji, które prezentowały swoje aktualne oferty praktyk i staży studenckich. Nie zabrakło także prezentacji działalności firm oferujących prace dla studentów i absolwentów.
Ciekawym punktem programu tegorocznego Tygodnia Kariery na Uniwersytecie Zielonogórskim było spotkanie z przedstawicielem Akademii Młodych Dyplomatów. Celem wykładu było zaprezentowanie studentom warsztatu pracy dyplomaty.

 

Wszelkie informacje na temat innych inicjatyw Biura Karier, działającego na naszej uczelni, można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.bk.uz.zgora.pl.

10 lat Akademickiego Związku Motorowego

Poster Image

12 października 2012 r.

 

Akademicki Związek Motorowy działa na Uniwersytecie Zielonogórskim już od 10 lat.

12 października zorganizowano na Wydziale Mechanicznym obchody jubileuszu stowarzyszenia.
Organizacja zrzesza 30 studentów, głównie z wydziału Mechanicznego. W ciągu tych dziesięciu lat przez Akademicki Związek Motorowy przewinęło się blisko 270 członków.
Najgłośniejszym projektem AZM-u jest skuter elektryczny, który został zaprezentowany podczas tegorocznego Festiwalu Nauki, ale organizacja ma na swoim koncie także kilka innych ciekawych konstrukcji.
 

Strona internetowa AZM: www.azm.uz.zgora.pl

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich

Poster Image

11 października 2012 r.

 

Rektorzy wszystkich dwudziestu polskich uniwersytetów przyjechali na Uniwersytet Zielonogórski, aby wziąć udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
Od 10 do 11 października rektorzy największych polskich uczelni dyskutowali na temat najaktualniejszych spraw, z jakimi muszą się zmierzyć władze wszystkich uniwersytetów w kadencji 2012 - 2016.
Podczas Konferencji poruszono zagadnienie jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacj oraz nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, a także zaprezentowano projekt programu OSA - Ogólnopolskiego Systemu Antyplagiatowego. Ważnym punktem tej Konferencji było wystąpienie prof. Marka Ratajczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dotyczyło finansów szkolnictwa wyższego w 2013 r.

Rozmowa z prof. Bronisławem Marciniakiem - Przewodniczącym KRUP

Poster Image

11 października 2012 r.

 

Na temat zagadnień poruszanych podczas Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, odbywającej się w Zielonej Górze w dniach od 10 do 11 października, z prof. Bronisławem Marciniakiem, Przewodniczącym KRUP i rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, rozmawia Anna Urbańska.

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Zielonogórskim

Poster Image

10 października 2012 r.

 

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Zielonogórskim oficjalnie zainaugurowano 10 października. Tegoroczna Inauguracja była wyjątkowa. W ceremonii uczestniczyli rektorzy wszystkich polskich uniwersytetów, którzy przyjechali do Zielonej Góry na Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich.
W trakcie tegorocznej uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki, ustępujący z funkcji rektora prof. Czesław Osękowski, przekazał insygnia władzy rektorskiej prof. Tadeuszowi Kuczyńskiemu. Nowy rektor będzie kierował zielonogórska uczelnią do 2016 roku.

Ruszył nabór wniosków o stypendia

Poster Image

9 października 2012 r.

 

Jeszcze tylko do 15 października studenci i doktoranci Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą składać wnioski o stypendia. Żacy mają do wyboru kilka form pomocy materialnej.

Szczegółowe zasady pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UZ określają regulaminy dostępne na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich www.dss.uz.zgora.pl .

4. edycja bezpłatnych studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”

Poster Image

8 października 2012 r.

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa nabór słuchaczy do 4. edycji bezpłatnych studiów podyplomowych, prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim.
Na uczestników studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” czeka 60 miejsc. Rekrutacja trwa do 19 października. Dokumenty należy składać w rektoracie przy ul. Licealnej. Pierwszeństwo dostania się na listę słuchaczy mają osoby, które nie zostały przyjęte podczas poprzednich edycji z powodu braku miejsc. Szczegółowe informacje na temat studiów dostępne są na stronie Wydziału Ekonomii i Zarządzania www.wez.uz.zgora.pl.

 

Farma solarna w Parku Naukowo-Technologicznym UZ

Poster Image

4 października 2012 r.

 

Najprawdopodobniej już niedługo Uniwersytet Zielonogórski będzie dsyponował najwiekszym w kraju ośrodkiem badawczym, zajmującym się tematyką pozyskiwania energii z promieni słonecznych. Uczelnia prowadzi rozmowy z firmami zainteresowanymi budową elektrowni solarnej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego UZ.

Matematyka zamawiana wystartowała

Poster Image

2 października 2012 r.

 


74 studentów rozpoczęło 1 października studia na matematyce, prowadzonej na Uniwersytecie Zielonogórskim, a będącej od tego roku kierunkiem zamawianym.

Socjologia z akredytacją

Poster Image

1 października 2012 r.

 


Kierunek socjologia, prowadzony na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, który właśnie zainaugurował nowy rok akademicki, otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Nie stawiaj krzyża!

Poster Image

Akumulator

Poster Image

  

Spoty umieszczono na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zielona Góra

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


D&C JARY (C) 2010 - 2013 .:. #:1169213