Wirtualne Dni Otwarte

Wyszukiwarka

W poniższe pole wprowadź wyszukiwane hasło, bądź frazę
 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

CzytelniaOgolna7.jpg

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego jest największą biblioteką naukową w regionie.

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z księgozbiorami bibliotek specjalistycznych liczą ok. 900.000 jednostek i obejmują:

- 489.145 wol. wydawnictw zwartych,
- 307.771 jedn. zbiorów specjalnych:
    - rękopisów i starodruków - 1.833 jedn.,
    - dokumentów kartograficznych - 1.801 jedn.,
    - dokumentów graficznych - 12.894 jedn.,
    - druków muzycznych - 16.563 jedn.,
    - dokumentów audiowizualnych - 11.724 jedn.,
    - dokumentów życia społecznego - 16.032 jedn.,
    - mikrofilmów i mikrofisz - 43.108 jedn.,
    - patentów - 135.635 jedn.,
    - norm - 54.230 jedn.,
   - innych dokumentów.

- 74.851 wol. czasopism i wydawnictw ciągłych.
W prenumeracie bieżącej - 1.305 tytułów czasopism w wersji drukowanej:
- 1.165 czasopism krajowych
- 140 czasopism zagranicznych
oraz
- 3.350 czasopism zagranicznych i ok. 1800 e-książek wydawnictw SPRINGERA, KLUWERA, ELSEVIERA i ACADEMIC PRESS, a także ok. 31.000 czasopism w ramach projektów EIFL/EBSCO i EIFL/PROQUEST w wersji elektronicznej,
- 228 polskich i zagranicznych baz danych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, ścisłych i ekonomicznych.

1 października 2005 r. uruchomiona została Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (zobacz prezentację), która udostępnia ok. 6100 publikacji.


D&C JARY (C) 2010 - 2013 .:. #:1188520