Wirtualne Dni Otwarte
TV@UZ - Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Redakcja:

ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 2874,
                     328 2876

e-mail: tv@uz.zgora.pl

Wyszukiwarka

W poniższe pole wprowadź wyszukiwane hasło, bądź frazę
 

Kwiecień 2012

Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze - Planetarium Wenus

Poster Image

26 kwietnia 2012 r.

 

Czy w Zielonej Górze powstanie Centrum Nauki i planetarium? O tym dyskutowano na Uniwersytecie Zielonogórskim, podczas kończącego się właśnie Tygodnia z Astronomią. Panel dyskusyjny, który odbył się w budynku rektoratu zielonogórskiej uczelni 26 kwietnia 2012 r. był oficjalną promocją projektu. Centrum Nauki Keplera – Planetarium WENUS ma powstać w budynku byłego kina Wenus przy al. Konstytucji 3 Maja.

W panelu uczestniczyły władze Uniwersytetu Zielonogórskiego, miasta i regionu oraz przedstawiciele naukowego środowiska astronomicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Poster Image

Animacja Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus autorstwa:

- arch. Pawła Gołębiowskiego
- dra hab. inż. Wojciecha Eckerta, prof. UZ
- arch. Pawła Kochańskiego
- arch. Daniela Leśniańskiego

 

          
 

Mokry interes, czyli... Co chemik może wyczarować z wody?

Poster Image

21 kwietnia 2012 r.

 

O tym, co poza parą wodną, lodem i napojami chłodzącymi przy zastosowaniu podstawowej wiedzy chemicznej można wyczarować z wody słuchacze Uniwersytetu Dziecięcego dowiedzieli się podczas wykładu, jaki odbył się na Uniwersytecie Zielonogórskim 21 kwietnia.
Wykład zatutułowany "Mokry interes, czyli co chemik może wyczarować z wody?" wygłosiła  dr inż. Urszula Laska z Politechniki Wrocławskiej.
Kolejny wykład w ramach Uniwerstytetu Dziecięcego pt.: "Dlaczego wyginęły dinozaury?" odbędzie się 19 maja i wygłosi go prof. Janusz Gil z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Szczegóły na stronie::
Wykłady w ramach Uniwersytetu Dziecięcego odbywają się pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

„Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” – podsumowanie projektu

Poster Image

21 kwietnia 2012 r.

 

„Rola matematyki w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów – w kierunku oczekiwań współczesnego rynku pracy” – to tytuł konferencji podsumowującej projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne we współpracy m.in. z Uniwersytetem Zielonogórskim, w którym uczestniczyło ponad 7000 uczniów i prawie 300 nauczycieli z różnych typów szkół.W projekcie wzięło udział ponad 7000 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazajnych z trzech województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Gospodarzem konferencji, która odbyła się 21 kwietnia na Uniwersytecie Zielonogórskim był Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
Projekt „Wespół w zespół z matematyką bez granic” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nie ma dziecka – jest człowiek

Poster Image

21 kwietnia 2012 r.

 

„Nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy” – to słowa Janusza Korczaka, założyciela Domu Sierot w Warszawie, prawdziwego przyjaciela dzieci. W 2012 roku mija 70 lat od śmierci tego wielkiego pedagoga. Z tej okazji pracownicy i słuchacze podyplomowych studiów terapia pedagogiczna na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz Wydawnictwo JUKA 21 kwietnia zorganizowali konferencję ogólnopolską zatytułowaną „Nie ma dziecka - Jest człowiek”.

 

Międzynarodowa konferencja astronomiczna - Electromagnetic Radiation from Pulsars and Magnetars

Poster Image

24 - 27 kwietnia 2012 r.

 

Ponad 100 naukowców z całego świata dyskutuje na temat astrofizyki gwiazd neutronowych i pulsarów podczas międzynarodowej konferencji astronomicznej, która potrwa do piątku na naszej uczelni. Organizacją przedsięwzięcia jest Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Dotacje na badania i innowacje w lubuskich firmach

Poster Image

19 kwietnia 2012 r.

 

 

O tym z jakich źródeł można pozyskać środki na prace badawczo - rozwojowe, jakie są w tym zakresie możliwości, jakie kryteria należy spełnić oraz jak zabrać się do procedury aplikowania o fundusze - o tym dyskutowali lubuscy przedsiębiorcy podczas seminarium pn. Dotacje na badania i innowacje w lubuskich firmach, ktore odbyło się w Parku Naukowo - Technologicznym w Nowym Kisielinie.

 

Zielonogórskie Seminaria Literaturoznawcze

Poster Image

19 kwietnia 2012 r.

 

Już po raz siódmy Instytut Filologii Polskiej zorganizował spotkanie naukowe z cyklu Zielonogórskie Seminaria Literaturoznawcze. Zaproszonym gościem była prof. dr hab. Elżbieta Konończuk z Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów

Poster Image

18 kwietnia 2012 r.

 

 Zastosowanie mediów edukacyjnych w procesie nauczania -  uczenia się było tematem obrad VII  Zielonogórskich Dni Pedagogiki Mediów. Podczas sympozjum poruszono takie zgadnienia jak : media edukacyjne w nauce, zabawie i twórczości, media edukacyjne w testowaniu, ewaluacji i diagnozie, media w badaniach innowacyjnych oraz mass media jako źródło informacji. Organizatorem przedsięwzięcia byli: pracownicy Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych oraz studenci Koła Naukowego Info Arche.

 

Wyzwania nauczyciela wobec uczniów chorych i niepełnosprawnych

Poster Image

17 kwietnia 2012 r.

 

Jak rozmawiać z dziećmi o umieraniu? Jakie są potrzeby dzieci długotrwale chorych? Czy współpraca niepełnosprawnych i pełnosprawnych uczniów jest możliwa? O zagadnieniach związanych z niepełnosparwnością dzieci w procesie edukacyjnym dyskutowano podczas międzynarodowego seminarium  naukowego pt. Wyzwania nauczyciela wobec uczniów chorych i niepełnosprawnych w systemie kształcenia specjalnego, integracyjnego i inkluzywnego.

 

IX Konkurs Fizyczny

Poster Image

12 kwietnia 2012 r.

 

Finał IX edycji Konkursu Fizycznego, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbył się 12 kwietnia na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W pierwszym etapie konkursu, realizowanym w szkołach, wzięło udział ponad 60 osób, natomiast do drugiej części, która odbyła sie na Uniwersytecie zakwalifikowało sie 32 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie z woj. lubuskiego.
Ostatecznie wyłoniono pięciu laureatów, spośród których trzech najlepszych uczniów zajęło miejsca na podium.
Zdobywcą I miejsca został Maksymilian Brzezicki z III LO w Zielonej Górze, drugie miejsce zajął Jacek Skoczylas, uczeń V LO wZielonej Górze, natomiast III miejsce przypadło w udziale uczniowi I LO w Gorzowie Wlkp., Piotrowi Ganiczowi.
Organizatorem konkursu jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

http://www.if.uz.zgora.pl/content/konkurs-fizyczny-edycja-ix-2012

 

Akademia REC

Poster Image

4 kwietnia 2012 r.

 

Zdobycie doświadczenia zawodowego pod okiem wykwalifikowanej kadry już podczas studiów to możliwość jaką oferuje nowo utworzona na Wydziale Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji - Akademia REC. Uruchomienie jej stanowi uzupełnienie możliwości kształcenia praktycznego przez pracowników naukowo - dydaktycznych. Zadaniem Akademii jest również promocja nowoczesnych metod współczesnej inżynierii oprogramowania. Adresatami tej oferty edukacyjnej są przede wszystkim studenci kierunku informatyka.

 


D&C JARY (C) 2010 - 2013 .:. #:1099688