Wirtualne Dni Otwarte
TV@UZ - Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Redakcja:

ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 2874,
                     328 2876

e-mail: tv@uz.zgora.pl

Wyszukiwarka

W poniższe pole wprowadź wyszukiwane hasło, bądź frazę
 

Październik 2011

Dlaczego bezcenny dar?

Poster Image

26 październik 2011r.

 

Dlaczego transplatacje są potrzebne? Czy możemy żyć bez przeszczepów? Czy oddanie krwi może być sposobem na życie? Odpowiedzi na te pytania można było usłyszeć podczas konferencji pt. "Dlaczego bezcenny dar?" organizowanej 26 października w murach naszej uczelni.

 

Spartakiada świetlic terapeutycznych 2011

Poster Image

25 październik 2011r.

 

Po raz piąty w hali sportowej Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Szafrana miała miejsce Spartakiada świetlic terapeutycznych organizowana w ramach 10. edycji Akcji Uniwersytet Dzieciom. W Spartakiadzie udział wzięło ponad 300 wychowanków z 18 świetlic terapeutycznych.

 

Workshop on Current Problems in Physics 2011

Poster Image

24 - 26  październik 2011r.

 

W instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się dwudniowa konferencja pn. "Workshop on Current Problems in Physics 2011" (WCPP'11). Było to czwarte spotkanie fizyków i astronomów Uniwersytetu Zielonogórskiego z naukowcami z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.

 

IX Dni Niemieckie

Poster Image

17 - 21  październik 2011r.

 

Koncert orkiestry polsko – niemieckiej, wernisaże, spektakl dla najmłodszych, pokaz filmowy czy turniej niemieckich zwrotów idiomatycznych - to kilka z przykładów inicjatyw edukacyjno – artystycznych, które odbyły się w ramach IX Dni Niemieckich pn. Poznaj kulturę i języka sąsiada. Organizacją przedsięwzięcia zajęło się Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2011

Poster Image

17 - 21  październik 2011r.

 

Już po raz trzeci Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęło działania  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK). Z tej okazji w murach naszej uczelni odbyły się liczne spotkania informacyjne, seminaria, wykłady, zajęcia doradcze oraz warsztaty.
Bogaty program OTK skierowany był zarówno do studentów zainteresowanych tematyką rozwoju zawodowego, jak również do absolwentów rozpoczynających karierę zawodową.

 

Nagrody J.M.R. prof. zw. dr. hab. Czesława Osękowskiego

Poster Image

18 październik 2011r.

 

Ponad 100 pracowników akademickich otrzymało nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne bądź organizacyjne w roku 2010.
We wtorek 18 października w Galerii Rektoratu przy ul. Licealnej odbyła się uroczystość wręczania dyplomów zasłużonym naukowcom, a także pracownikom administracyjnym.

 

Jubileusz 15-lecia Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN

Poster Image

11 październik 2011r.

 

Ogólnouczelniania a także metropolitalna Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN ma już 15 lat. 11 października odbyło się seminarium jubileuszowe w Auli Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, w trakcie którego Dyrektor Centrum Komputerowego, dr inż. Janusz Baranowski zaprezntował m.in. historyczne kroki milowe, kierunki rozwoju i realizowane projekty.

 

dr Agnieszka Słowikowska otrzymał stypendium MNiSW dla młodych naukowców

ASlowikowska_fot2.jpg

fot: Sebastian Rzepiel

Dr Agnieszka Słowikowska z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego znalazła się w gronie najlepszych młodych polskich uczonych, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym i otrzyma stypendium przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku minister zdecydował o przyznaniu 256 stypendiów, które wynosi 3830 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez okres do 3 lat.

dr Agnieszka Słowikowska jest adiunktem w Instytucie Astronomii Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2009 roku zdobyła stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Powroty (Homing) i Europejski Grant Reintegracyjny, a w październiku 2010 r. znalazła się wśród 20 laureatów X edycji akcji stypendialnej dla młodych naukowców tygodnika POLITYKA pod hasłem: Zostańcie z nami!

W pracy naukowej zajmuje się astrofizyką białych karłów oraz gwiazd neutronowych izolowanych, jak również w układach podwójnych. Wymienione typy gwiazd należą do grupy tzw. obiektów zwartych. Nazwa wzięła się stąd, iż obiekty te przy masach rzędu 0,6-1,4 masy Słońca mają bardzo małe rozmiary. I tak na przykład, gwiazdy neutronowe mają masy rzędu jednej, dwóch mas Słońca, a ich promienie wynoszą zaledwie 10-20 km. W konsekwencji oznacza to, iż są to obiekty o ekstremalnie dużej gęstości (od 109 do 1017 kg/m3, dla porównania średnia gęstość Słońca wynosi 1,4 kg/m3). Inną charakterystyczna cechą jest duża wartość natężenia ich pola magnetycznego. W przypadku magnetycznych białych karłów jest to 106 Gaussów (G), a w przypadku bardzo szczególnych gwiazd neutronowych takich jak magnetary może to być nawet 1015 G. Przypomnijmy, iż pole magnetyczne Ziemi ma wartość około 1 Gaussa. Ponieważ pole magnetyczne jest tak silne oczekujemy, iż promieniowanie pochodzące z tych obiektów będzie w dużym stopniu spolaryzowane. Głównym tematem jej badań są własności polarymetryczne promieniowania tych obiektów. W ostatnim roku zaczęła również badać układy podwójne gwiazd, które mogą być macierzystymi słońcami dla planet pozasłonecznych.

Strefa ekonomiczna w Nowym Kisielinie

Poster Image

6 październik 2011r.

 

Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSSE) powiększona o 65 ha. Pod koniec września Rada Ministrów wydała pozwolenie na rozszerzenie strefy o ziemie znajdujące się w Lubuskim Parku Przemysłowo – Technologicznym. W związku z tymi zmianami 6 października w Nowym Kisielinie odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli: Minister Pracy Jolanta Fedak, władze Uniwersytetu Zielonogórskiego, władze miasta oraz prezes strefy Artur Malec.

 

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012

Poster Image

6 październik 2011r.

 

Nowy rok akademicki 2011/2012 rozpoczął się 6 października w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to 11 rok funkcjonowania naszej uczelni. Pierwszy rok studiów w nowym roku akademickim  na naszej uczelni rozpoczęło ponad 5000 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W tym roku środowisko akademickie czekają znaczące zmiany, których istotę w swoim sprawozdaniu przybliżył Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski.

 

Konferencja prasowa J.M.R. prof. dr hab. Czesława Osękowskiego

Poster Image

4 październik 2011r.

To jakie zmiany nastąpią na  Uniwersytecie Zielonogórskim oraz o kluczowych inwestycjach i wydarzeniach z roku akademickiego 2010/2011 poinformował media lokalne Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego na specjalnie przygotowanej konferencji prasowej we wtorek 4 października w sali Senatu  przy ul. Licealnej.

 

Wykład dr. Waldemara Sługockiego

Poster Image

4 październik 2011r.

O założeniach polityki spójności na lata 2014-2020, zmianach jakie nadchodzą w budżecie EU, możliwościach rozwoju naszego regionu i kraju rozmawiał ze studentami dr Waldemar Sługocki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a także pracownik naukowy Instytutu Politologii. 4 października w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego dr Waldemar Sługocki zaprezentował wykład nt. "Budżet UE w latach 2014 – 2020, a szanse na cywilizacyjny rozwój Polski".

 

"Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy."

Poster Image

3 październik 2011r.

 

W jaki sposób i na jakim poziomie kształtuje się zjawisko wykluczenia społecznego, jakie czynniki determinują to zjawisko i jak mu zapobiegać? Na te pytanie chcą odpowiedzieć Urząd Marszałkowski i Uniwersytet Zielonogórski w ramach wspólnie prowadzonego projektu partnerskiego „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy”


 

W poniedziałek 3 października odbyła się konferencja naukowa, która jest kolejnym etapem działań wynikających z umowy partnerskiej pomiędzy instytucjami.

 


D&C JARY (C) 2010 - 2013 .:. #:1099679