Wirtualne Dni Otwarte

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Uniwersytetu Zielonogórskiego
 

ul. prof. Z. Szafrana 1
65-516 Zielona Góra
tel.: 68 328 23 34; ~24 18
http://www.wils.uz.zgora.pl

Alicja Bienias - stypendystka MNiSW

Poster Image

 

Alicja Bienias jest studentką Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012. Stypendia otrzymało 10 studentów z naszej uczelni. MNiSW przyznał w tym roku akademickim 1013 stypendiów naukowych studentom z całego kraju.

 

Daria Anna Bajon - stypendystka MNiSW

Poster Image

 

Daria Anna Bajon jest studentką Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012. Stypendia otrzymało 10 studentów z naszej uczelni. MNiSW przyznał w tym roku akademickim 1013 stypendiów naukowych studentom z całego kraju.

Galeria zdjęć

Budynek Wydziału

Widok ogólny budynku Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Szafrana 1. W tym nowoczesnym obiekcie znajdują się liczne sale ćwiczeniowe, aule oraz laboratoria. Główne wejście. Oto jedna z nowoczesnych auli - nr 115. Sala 219. Sala ćwiczeniowa 23.
Obszerny hol budynku - parter. Główny hol na pierwszym piętrze. Z korytarza można podejrzeć co dzieje się w Hali Laboratoryjnej Instytutu Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Jedno z laboratoriów. Na pierwszym planie widzimy aparat do badania wodoszczelności betonu. Na tym zdjęciu widzimy komorę niskotemperaturową K-010. Na tym zdjęciu widzimy komorę niskotemperaturową K-010.
Widok na przestronny główny hol. Prezentacja prowadzona przez Wydział Nauk Biologicznych podczas "Festiwalu Nauki". Część laboratoriów Wydziału Nauk Biologicznych jest właśnie w trakcie przeprowadzki do innego obiektu.      
Nowoczesna hala laboratoryjna Instytutu Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - widok ogólny. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8804 plusminus500 kN14. Prasa hydrauliczna H0233-łamane-1-H0273 3000 kN. Mieszarka laboratoryjna do betonu UEZ LAB PAN MIXER ZM 35. Samobieżne urządzenie do badań gruntowych. Dylatometr Marchettiego (DMT) służy również do badań podłoża gruntowego.
Piła do betonu i materiałów kamiennych Steinadler BY 300. Systemy do pomiarów deformacji ARAMIS i PONTOS. Hala laboratoryjna wyposażona jest w suwnicę typu ZXJ-500.      

Laboratorium Instytutu Budownictwa

dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Poster Image

Rozmowa z...

j.kopietz-unger.jpg

dr hab. inż. arch. Janina Kopietz-Unger »

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska »

a.wysokowski.jpg

dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ »

Kierownik Zakładu Dróg i Mostów Instytut Budownictwa Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska »

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE 

Na tym Wydziale można studiować na kierunkach:

Rodzaje studiów:


D&C JARY (C) 2010 - 2013 .:. #:1188549